solr在linux上运行报错无法找到Java环境

简介运行    sudo bash ./install_solr_service.sh solr-6.5.1.tgz    安装solr服务提示找不到Java失败,实际Java已安装成功,环境变量也成功配置。 直接运行以下命令即可: ./solr start ./solr stop ./solr restart

运行    sudo bash ./install_solr_service.sh solr-6.5.1.tgz    安装solr服务提示找不到Java失败,实际Java已安装成功,环境变量也成功配置。


直接运行以下命令即可:

./solr start

./solr stop

./solr restart

新加评论 评论标题: